Skupina Lando už 15 rokov s Vami

 

 

Spoločnosť Lando GmbH,


Medzinárodná špedícia a prepravné poradenstvo bola založená v roku 1997.
Zakladajúci spoločníci disponovali už v tomto období vyše 15 ročnými skúsenosťami v preprave z/do východnej a juhovýchodnej Európy. Veľmi rýchlo sa vybudovala a upevnila vlastná infraštruktúra na tieto hospodárske ciele.

So svojimi prevádzkami a podielovými spoločnosťami sme vždy tam, kde nás potrebujete
a na želanie udržujeme úzke styky s Vašimi zákazníkmi a/alebo dodávateľmi.

Naše informačné kanály sú krátke a priame.

Infraštruktúra skupiny LANDO Vám umožňuje komplexné riešenia, pritom však zostávame dosť flexibilní na to, aby sme sa mohli prispôsobiť meniacim sa požiadavkám a osobitostiam. Trhy východnej a juhovýchodnej Európy nás v tejto oblasti už posilnili.

Renomovaní zákazníci chemického priemyslu od nás vyžadujú udržiavanie našich
technologických postupov na vysokej bezpečnostnej a kvalitatívnej úrovni. Túto požiadavku kvality, ktorú si v zmysle našich zákazníkov sami na seba kladieme, pokrýva naša certifikácia QM a atestácia SQAS.

Náš špedičný poisťovateľ potvrdzuje, že škodové kvóty spoločnosti Lando GmbH sú už roky na vynikajúcej nízkej úrovni.

Certifikát TUV