Vzhľadom k postupnému uvoľneniu krízových opatrení Vám od 20. 5. 2020 opäť ponúkame prezenčné školenia, a to za dodržania hygienických podmienok. 

 

Vychádzame v ústrety i záujemcom o školenia prostredníctvom elektronickej audiovizuálnej formy (tj. videokonferencia). Pre viac informácií kontaktujte naše pracoviská. 

 

Akadémia Consulting, s. r. o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996. Za ten čas sme zrealizovali množstvo úspešných programov vzdelávania pre firemných aj súkromných zákazníkov a pre Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci aktívnej politiky trhu práce. Postupne sa ponuka našich kurzov a školení rozširovala, aby sme sa čo najviac priblížili potrebám zákazníkov. Všetky školenia a kurzy sú akreditované príslušnými inštitúciami ako je Národný inšpektorát práce, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR... Naša ponuka je zameraná predovšetkým na rozvoj kvalifikácie zamestnancov, ale aj uchádzačov o zamestnanie a prípadne ich rekvalifikáciu. Školenia a kurzy prebiehajú v našich učebniach, ktoré sú vybavené audiovizuálnou technikou. V prípade potreby firemných zákazníkov zabezpečíme požadované školenia a kurzy podľa požiadaviek týchto zákazníkov. Veríme, že si z našej ponuky kurzov a školení vyberiete a tešíme sa na spolupráci s Vami.

kolektív
Akadémie Consulting, s. r. o.