Použité materiály


NOBASIL - Technické izolácie

Technické izolácie zabezpečujú tepelnú, akustickú a protipožiarnu ochranu vonkajších aj vnútorných technologických zariadení, potrubných rozvodov, energovodov, nádrží, vetracích a klimatizačných zariadení, kotlov a pod. Ich použitie je limitované teplotou prenosového média. Izolácie NOBASIL sú aplikovateľné pre rovinné aj zakrivené plochy a majú povrchové úpravy pre ľahšiu montáž, čiastkovú ochranu povrchu izolácie a lepšiu súdržnosť na konštrukcii. Zásadne sú použiteľné len v suchom prostredí a musia byť odborne navrhnuté z hľadiska typu, pevnosti, hrúbky izolácie a jej ochrany. Všetky izolácie aplikované na konštrukciách v exteriérových podmienkach musia byť chránené povrchovou úpravou proti poveternostným vplyvom. Izolácie NOBASIL súčasne chránia zariadenia proti požiaru a znižujú ich hlučnosť.

 
  rohož PPD rohož RECO rohož VL
objemová hmotnosť (kg/m3) 65,80,100 65,80 65,80
horľavosť (°C) B - STN
A1 - DIN
B - STN
A1 - DIN
B - STN
A1 - DIN
hrúbka (mm) 40-100 40-100 40-80
pružnosť 98% 98% 98%
použitie - všetky druhy izolácií tech. zariadení
- vysoká tepelná odolnosť
- po osadení povrchovo chrániť
- všetky druhy izolácií tech. zariadení a potrubí
- bez zaťažovania
- povrchové spevnenie
-izolácie potrubí v suchom prostredí bez zaťažovania
- po osadení povrchovo chrániť


 
  skruž LSP rohož NGR
objemová hmotnosť (kg/m3) 75 50,65,90 65,80
horľavosť (°C) B - STN B - STN B - STN
A1 - DIN
hrúbka (mm) 25, 30, 40, 50 20-100 40-80
pružnosť 98%   98%
použitie - všetky druhy izolácií potrubí kruhového prierezu
- má povrchovú ochranu AL fóliou
- všetky druhy izolácií tech. zariadení a potrubí
- bez zaťažovania
- po osadení povrchovo chrániť


ROCKWOOL - Technické izolácie

Vlastnosti kamennej vlny ROCKWOOL:
 • tepelnoizolačné schopnosti
 • nehorľavosť – ochrana proti šíreniu požiaru
 • zvuková pohltivosť
 • vodoodpudivosť – doska je v celom priereze hydrofobizovaná
 • paropriepustnosť
 • tvarová stálosť

TECHROCK - tepelne izolačná doska

- tepelnoizolačná doska z kamennej vlny spájaná organickou živicou, v celom priereze hydrofobizovaná.

balenie
- dosky sú balené v polyetylénové fólii s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku.

TECHROCK 75
použitie - dosky na izoláciu rovných a mierne zakrivených plôch priemyslových a energetických zariadení (kotly, pece a pod.). Dosky možno využiť aj na bežné stavebné aplikácie.

TECHROCK 90
použitie - dosky na izoláciu rovných a mierne zakrivených plôch priemyslových a energetických zariadení (kotly, pece a pod.). Dosky možno využiť aj na bežné stavebné aplikácie. Možnosť použitia na izoláciu prevetrávaných fasád.

TECHROCK 110
použitie - doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) spájaná organickou živicou, v celom priereze hydrofobizovaná.


LAROCK - lamelový skružovateľný pás kašírovaný ALS fóliou

- izoláciu tvoria lamely hydrofobizovaných dosiek z minerálnej vlny s prevažne kolmou orientáciou vlákien. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenou mriežkou či netkaná sklená tkanina.

použitie
- na izoláciu rozvodov tepelných médií s veľkými priemermi, kotlov, zakrivených plôch a pod. Kolmá orientácia vlákna vo výrobku výrazne zvyšuje odolnosť pri zaťažení a stálosť pevnostných parametrov.


ROCKWOOL PIPO - potrubné izolačné púzdro

- potrubné izolačné puzdro PIPO a kašírované potrubné izolačné puzdro PIPO ALS sú tepelnoizolačné výrobky z minerálnej vlny. Majú tvar dutého pozdĺžne deleného valca vyrobeného z jedného alebo viacerých segmentov. Výrobok PIPO ALS má povrchovú úpravu z hliníkovej fólie vystuženej mriežkou zo sklených vlákien. Puzdro má na pozdĺžnom spoji presahujúcu fóliu s lepiacou páskou, aby sa mohlo dokonale uzavrieť. Pre ľahšiu montáž na potrubie sú na puzdre jeden až tri vnútorné nárezy. Na puzdrách od hrúbky izolácie 50 mm vrátane sú zámky. Priečne (bočné) spoje puzdier sa tesne dotlačia k sebe a obvinú sa hliníkovou páskou po obvode (nie je súčasťou dodávky puzdra). V súlade so štandardom v krajinách EÚ odporúčame stiahnuť potrubné izolačné puzdro v priečnom smere (po obvode) hliníkovou páskou alebo drôtom na dvoch až troch miestach na bežný meter dĺžky puzdra.

použitie
- na tepelné izolácie potrubných rozvodov s prevádzkovou teplotou od +15 °C do + 250 °C.

K-FLEX EC

- je kvalitná kaučuková izolácia štandardnej triedy so štruktúrou uzatvorených buniek, ktorá je určená pre všetky typy chladových i tepelných aplikácií v rozpätí teploty od -45°C do +116°C pre oblasti chladiacich a klimatizačných systémov a vykurovacej a zdravotníckej techniky. Je vhodným izolačným materiálom i pre parotesné izolácie.

parameter hodnota
Teplotný rozsah - 45 °C až + 116 °C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
- 20 °C = 0,034 W/(m.K) + 20°C = 0,038 W/(m.K)
    0 °C = 0,036 W/(m.K) + 40 °C = 0,039 W/(m.K)
Súčinitel odporu proti difúzii vodnej pary  m > 3000
Stupeň horľavosti STN 730862
Toxicita bez Difeniloxidov, PVC, CFC, HCFC, Formaldehydu a Cadmia
Množstvo uzatvorených buniek > 90 %
Ochrana ozónu dobrá
Ohybnosť dobrá
Riziko korózie v rozmedzí hodnôt DIN 1988/7
Útlm hluku do 32dB


IZOFLEX

Stavebné izolačné materiály IZOflex sa vyrábajú z fyzikálne napeňovaného polyetylénu bez použitia CFC a HCFC a nezaťažujú životné prostredie. Základný materiál je tvorený uzavretou bunkovou štruktúrou, vďaka ktorej majú materiály IZOflex vynikajúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti. K ďaľším významným vlastnostiam patrí:
 • vysoká chemická odolnosť
  (odolnosť voči všetkým bežne používaným chemikáliam)
 • odolnosť voči vlhkosti a vode
 • vysoká mechanická odolnosť
  (proti vibráciam, nárazom, ohýbaniu)
 • ľahká opracovateľnosť
  (materiál sa ľahko reže, vysekáva, dá sa lepiť a povrstvovať rôznymi fóliami)
 • zdravotná a ekologická nezávadnosť
  (materiál je vyrobený zo zdravotne nezávadných surovín, bez použitia CFC a HCFC)
Vlastnosť Hodnota Merná jednotka
Objemová hmotnosť 20 - 35 kg.m-3
Rozmerová stálosť +/- 1,0 %
Teplotný rozsah -40 až +75 °C
Tepelná vodivosť 0,04 W.m-1.K-1
Stupeň horľavosti (STN 73 0862) B2 - C3 stupeň
Copyright 2005 - IZOLI MCOnet Webdesign

partnerské stránky