Tipy a triky na údržbu


Technické izolácie - Návrh hrúbok izolácií

Hrúbky izolácií sa navrhujú väčšinou buď s ohľadom na dosiahnutie čo najväčších ekonomických úspor, alebo s ohľadom na ochranu osôb, pohybujúcich sa v okolí izolovaného zariadenia.


Najhospodárnejšie hrúbky izolácií

Pre rozvody teplovodných médií je najdôležitejším faktorom návrh najhospodárnejšej hrúbky izolácie. Najhospodárnejšia hrúbka izolácie je taká, pri ktorej je súčet nákladov na tepelné straty a ceny izolačného systému za dané časové obdobie najnižší. Väčšia hrúbka izolácie znižuje tepelné straty a tým aj s nimi spojené náklady, no zároveň zvyšuje cenu izolačného systému. Cena izolácie nie je lineárnou funkciou hrúbky izolácie, pri silnejšej izolácii sa cena izolačného systému zvyšuje rýchlejšie ako znižovanie nákladov na tepelné straty. Treba vždy hľadať kompromis s najnižšími nákladmi. Najhospodárnejšiu hrúbku izolácie možno stanoviť viacerými spôsobmi. Tu je opísaná metóda minimálnych cenových nákladov. K ročným nákladom na rôzne hrúbky izolácie (ročná cena materiálu, ročná cena inštalácie, náklady na údržbu) sú pripočítané ročné náklady na tepelné straty. Ročnú cenu materiálu získame ako podiel celkovej ceny izolácie a plánovanej doby životnosti izolačného systému pri ročnej cene inštalácie. Hrúbka s najnižšími celkovými nákladmi sa nazýva ekonomická hrúbka izolácie.
Copyright 2005 - IZOLI MCOnet Webdesign

partnerské stránky